Læserbreve

Den 19. december 2018

Har Pia Dam mistet hendes indre kompas ?

Af Dorthe Ullemose

Pia Dam (S) skriver i sit indlæg ”Finansloven er fuld af himmelråbende symbolpolitik” i meget skarpe vendinger om regeringen og DF’s beslutning om at flytte udvisningsdømte kriminelle til øen Lindholm. Ifølge Pia Dam skal hårdkogte udviste kriminelle fortsat gå frit rundt. En holdning hun dog hverken deler med Dansk Folkeparti eller sin egen partiformand, Mette…

Læs mere
Den 8. november 2018

Dansk Folkeparti vil bevare Gudme, Gudbjerg og Hesselager skole

Af Dorthe Ullemose

I forbindelse med Skolestrukturen i 2011 blev der vedtaget, at kompetencen til at lukke en matrikel ligger i skolebestyrelsen. Det blev ikke vedtaget med stemmer fra Dansk Folkeparti. På sidste byrådsmøde i Gudbjerg ønskede Dansk Folkeparti derfor at ændre på den beslutning. Under punktet fagligt og økonomisk bæredygtige skoler ønskede Dansk Folkeparti følgende tilføjelse til…

Læs mere
Den 8. november 2018

Dansk Folkeparti vil have hjemsendelse af uintegrerbare muslimer

Af Dorthe Ullemose

Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang, og Dansk Folkeparti har tre hovedkrav. For det første kræver vi et paradigmeskifte i udlændingepolitikken, så flygtninge bliver forberedt på hjemsendelse, så snart de kommer hertil, i stedet for at blive integreret. Desuden skal der flere penge til de ældre, og regeringen skal droppe sparekravet på erhvervsuddannelserne, det såkaldte omprioriteringsbidrag.…

Læs mere
Læserbreve arkiv

Facebook

Dorthe Ullemose MF ( DF)

Danmark har i blåøjet naivitet skrevet under på pagter, erklæringer og konventioner. Nogle har selvfølgelig været gode, men mange konventioner er i dag forældede. Lars Løkke står denne gang i spidsen for, at Danmark tilslutter sig et FN-dokument i form af FNs migrantaftale.

Aftalen handler om global masseindvandring. En envejsindvandring fra Arabien, Afrika og Mellemøsten til den vestlige verden.

FN mener, at ytringsfrihed og demokrati skal afløses af kontrol af medierne og politisk påvirkning af vores børn. Kulturpolitikken skal bruges til at føre propaganda på FNs vegne - og så vil aftalen sikre massiv migration til Vesten.
Medier, som er intolerente og som taler negativt om migration, skal fratages mediestøtte.
Migranter skal ligestilles med flygtninge og have de samme rettigheder som europæerne.

Jeg forstår godt, at ingen ministre havde lyst til at skrive under på den pagt og være den, der sidder tilbage med aben. Så Lars Løkke tog selv glad afsted til Marokko.

Løkke og venstrefløjen er tilsyneladende de eneste, der elsker Migrationspagten.

Psykolog Nicolai Sennels kom med en fremtidsvision, angående den desperate folkevandring mod Vesten, sat op mod udviklingen i netop Vesten. Jeg synes, man bør tage den yderst alvorligt. Han skriver :
“Man behøver ikke være psykolog eller hjerneforsker, for at kunne regne ud, hvad der sker når en aldrende, skrumpende befolkning i besiddelse af dødbringende droner og atomvåben, trues på deres eksistens af milliarder af vandrende mennesker, hvis hjerner er styret af panik, sult og tørst”.
Jeg må indrømme, at det er meget svært at snakke om klima, så længe ingen snakker om alvoren af en overbefolkning i Mellemøsten og Afrika.

Jeg synes, det ville være mest ærligt og mest fair af Lars Løkke, at spørge danskerne inden han forpligtede Danmark på pagten. Mange lande har ikke skrevet under, idet de tror, at det vil føre til øget migration, en forøgelse af konflikter landene imellem og at aftalen vil sløre forskellen mellem ulovlig og lovlig indvandring.

Jeg er næsten sikker på, at vælgerne ikke ville bakke op om denne migrationspagt, hvis de fik mulighed for at læse teksten i en dansk oversættelse. Jo mere man læser om den, jo sværere er det at få øje på, hvad fordele Danmark har ved at tilslutte sig.

Og nej, det handler ikke om, at vi ikke skal hjælpe folk i nød - det handler om, at hvis vi i Europa tror, at vi kan redde hele verden, så bliver det Europas undergang.
... Vis mereVis mindre

Dorthe Ullemose DF

FAA har tydeligvis givet sig selv det nytårsløfte, at fortsætte i samme spor som sidste år og bruge DF hver gang de trænger til at afreagere eller at skrive negativt om DF, når de mangler stof.

Denne gang kan FAA så bruge masser af spalteplads på, at Ove Engstrøm og jeg har byttet kasketter i en lille upolitisk bestyrelse, hvor formanden ikke har mere indflydelse end næstformanden.

Det er helt fint for Dansk Folkeparti, at Ove Engstrøm og jeg har byttet kasketter som henholdsvis formand og næstformand - vores samarbejde med de konservative er ganske glimrende - hvilket også er årsagen til, at de er suppleant for DF i de politiske udvalg.

Løsgængerne er fortid for DF uanset, hvor meget FAA prøver at opildne en konflikt.

Jeg har som gruppeformand ikke raget til mig. Men jeg giver ikke ekstra poster ud til folk, der truer med at forlade partiet. På trods af det - er DF det parti i byrådet, som har fordelt posterne næsten ligeligt imellem sig.

Forskellen er, at andre partiet formår at klare uoverenstemmelser internt - det har desværre ikke været tilfældet i DF, som naivt havde taget folk til sig, der mente, at konflikter skulle frem i pressen.

Vi har nu fået ryddet op og ser frem til et nyt år med fokus på politik og med trofaste medlemmer, som forstår, hvad det vil sige at drive en politisk organisation.
... Vis mereVis mindre

Teknik- og erhvervsudvalget ønsker, at et havnebad skal være klar til landsstævnet i 2021.

Jeg synes, det er helt fint, at vi som politikere er ambitiøse, men der er efter min opfattelse brug for, at vi justerer lidt set i lyset af vores økonomiske udfordringer.

Jeg mener ikke, at et prestigeprojekt, som et havnebad, står først for. Dansk Folkeparti har bakket op om at investere i Den Blå Kant, men der skal være plads til justeringer og ændringer i processen.

Det vigtigste for os var først og fremmest at klimasikre havnen og den havnenære by mod højvande og kraftig regn.

Vi har lige sparet 100 millioner kr. på bl.a skoler, dagtilbud og varme hænder på vores plejehjem. Og senest kan vi læse om en sølle besparelse på 36.000 kr til livreddere i Christiansminde – hvilket, efter min mening,ellers er en meget lav pris at betale for den sikkerhed, disse mennesker yder.

Har vores kommune i det hele taget brug for et havnebad? Vil man bade, går man til stranden. Havnebade er en nødløsning for dem, der bor i store byer uden denne mulighed.

Svendborg Kommune har fremragende, smukke badestrande tæt på midtbyen med både frisk og rent vand. Vi kunne i stedet gøre vores strande, som for eksempel Christiansminde og Åbyskov, mere attraktive for at trække lokale borgere og turister derud. Offentlig transportmulighed til strandenekunne fx være mere tiltrængt, end at vi bruger penge på et havnebad.

Vi bør i stedet bevare det havnerelaterede erhvervsliv, der gavner byen. Hvert år får vi besøg af et stort antal tyske, hollandske og danske charterbåde, som for en stor del lægger til ved den kaj, hvor man nu ønsker et havnebad skal være. Lad dem blive ved med det.

Dorthe Ullemose
... Vis mereVis mindre