Svendborgs lokalforening har valgt Marianne Mix Larsen som ny formand til generalforsamlingen d. 28-2-2019

Af Lokalbestyrelsen

Vores formand gennem de sidste 4 år Jakob Broegaard, valgte til generalforsamlingen at gå af.

Jakob har begrundet sin afsked med nye udfordringer og at han havde lovet at tage 1. år som næstformand og det så i stedet er blevet til 4. år som både formand og kasserer. Han begrunder det ydermere med at det er rettidigt med en ny formand, set i forhold til et kommunalvalg om 2 år og takker for det gode samarbejde i bestyrelsen og den store opbakning fra medlemmerne.

Vi, i den nye bestyrelse kan godt forstå hans udmelding og takker for hans store indsats samt ønsker ham alt vel og god vind i fremtiden.